top of page
Vyhledat

Chyby bilingvních dětí

Aktualizováno: 29. 11. 2023


Proč říkáme, že kurzy pro děti v oddělení ruského jazyka našeho Multikulturního centra jsou vhodné pro bilingviní děti? Kdo jsou vlastně bilingvisté a čím jsou výjimeční?


Tento termín se obvykle používá k označení dětí, které mluví plynně dvěma jazyky. Navíc tyto dva jazyky nemusí být nutně nativní; důležitější je, že se používají pro komunikaci v různých sociálních skupinách. Metodika výuky u těchto dětí předpokládá, že osvojování obou jazyků probíhá nerovnoměrně a i při vysoké úrovni znalostí se podmínky, ve kterých byly osvojovány, budou výrazně lišit. Není potřeba vědce ani odborníka na dětský bilingvismus, aby pochopil, kolik nesrovnalostí může vzniknout.

Uveďme příklad s rusko-českou dvojicí:

  1. Kde se ruský jazyk používá: hodinu týdně v hodinách ruského jazyka individuálně nebo ve skupině, při komunikaci s rodiči, kteří mohou také v noci zpívat ukolébavky a číst knihy, při rozhovoru s prarodiči na Skype, při účasti na ruském jazyce dění v ČR, při komunikaci s rusky mluvícími přáteli, při samostatném čtení knih a psaní dopisů příbuzným a přátelům, při čtení nápisů v Karlových Varech, při sledování ruských filmů a kreslených filmů, při překládání českých slov do ruštiny. A samozřejmě při cestách do Ruska, kdy může dítě navštěvovat ruská divadla, výstavy, jinými slovy, zcela se ponořit do odpovídajícího jazykového prostředí.

  2. Kde se čeština používá: většinu dne ve školce, při studiu na české škole (čtení, psaní, mluvení, gramatika), při rozhovoru u lékaře, v obchodě, v restauraci, při chatování s přáteli, v městský nebo letní tábor, na klubech, čas od času - v kině, v divadle.

V obou případech jazyky poskytují plnohodnotnou komunikaci, ale lexikální složení se bude lišit. Rozdíly budou i ve znalosti gramatických pravidel. I když jsou podobná nebo identická pravidla nalezena v obou jazycích, musíte nejprve zjistit, jak je použít.


Samozřejmě, když rusky mluvící dítě trvale žije v České republice (většina rusky mluvících rodin je z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Estonska a Kazachstánu), situace, kdy je postaveno před nutnost používat český jazyk vznikat neúměrně. Pokud konkrétně neabsolvujete všechny předměty z české školy paralelně v ruštině, pokud hned po návštěvě české zoo, obuvnické dílny nebo kuchařského mistrovského kurzu nechodíte na podobná místa, kde se bude mluvit rusky, složení vrstvy slovní zásoby a formy komunikace se nevyhnutelně rozcházejí. Zároveň je také důležité, v jakém jazyce dítě kladlo první otázky o struktuře světa, s pomocí jakého jazyka projevovalo empatii, chápalo vztahy v rodině - s největší pravděpodobností se tento jazyk stane základem pro osobní rozvoj.


Podle statistik poskytnutých odborníky na dětský bilingvismus platí, že čím později se dítě začne učit druhý jazyk, tím obtížnější je zvládnout fonetiku a vnímat jazykové struktury. Faktem je, že v tomto případě již k učení nedochází přirozeně, ale prostřednictvím srovnávání a srovnávání fonetické a gramatické struktury jazyků. Zhruba od osmi let dochází ke změnám, které již nelze vrátit zpět, takže čím dříve se vážně pustíte do učení „zaostávajícího“ jazyka, tím lépe. S určitými schopnostmi je samozřejmě možné vykořenit chyby a srovnat půdu pro rozvoj spisovné, obrazné řeči a bezchybného pravopisu v pozdějším věku, nicméně pro většinu dětí platí obecná věková doporučení.


V moderním výzkumu je za výhodu považován vrozený i získaný bilingvismus. Takové děti mají několik obrázků světa, mohou mezi nimi snadno přepínat, porovnávat, analyzovat, vyvozovat závěry a vybírat ekvivalentní analogy. Pro bezchybné ovládání českého nebo ruského jazyka je samozřejmě nutný neustálý trénink. Pro rodiče bilingvistů, kteří chtějí vychovat novou generaci ke všestranné gramotnosti, je proto důležité zajistit, aby se úroveň znalostí příliš nerozcházela a aby byla zachována rovnováha v přístupu k učení. Úkol je ještě obtížnější pro rodiče multilingvistů - děti, které mluví třemi nebo více jazyky současně, střídavě v několika řečových prvcích.

Jistým znakem nedostatku rovnováhy mezi jazyky jsou chyby, které se nám, dospělým, kteří kdysi studovali ruštinu na středních školách, zdají skutečně dramatické. Patří sem neznalost správného pravopisu (dvojitá souhláska - například „postupně“, neznalost ustálených kombinací písmen - například „ahoj“), neznalost výjimek (například - stříbro, padák), zmatek v měkkosti souhlásky, změkčování samohlásek, používání tvrdého znaménka po předponách, psaní samotných předpon, neschopnost určit testovanou samohlásku v kořeni slova, nesprávné ovládání sloves a podobně.

Jak se liší vzdělávací program pro bilingvisty? Klíčovým principem je nahrazení deduktivní metody osvojení látky induktivní, která obnáší odlišnou prezentaci znalostí – od určitých faktů až po hlavní závěr. Studenti jsou vedeni k tomu, aby volili analogie, což činí proces vizuálnějším, přístupnějším, zvyšuje příležitosti pro intuitivní vnímání a obecně rozvíjí jazykovou intuici.


Pro školáky a mládež je tento přístup výhodnější, i když v počáteční fázi porozumění a koordinace jazyků je do určité míry nezbytná dedukce. S dospíváním začíná kritický vývoj, logický přechod od obecného závěru k detailům, který s sebou nese změnu metodiky kvůli zvýšenému riziku nežádoucích asociací.

Také v případě bilingvních děti je výuka založena na zvláštním přístupu k chybám. Chyby jsou považovány za nejcennější materiál pro výzkum, pomáhají přizpůsobit program potřebám žáků, ale také se stávají pomocníky pro samotné dítě. Mezi spisovateli existuje názor, že hlavní věcí v jejich práci je neustálé ponoření do procesu. Pokud autor připravuje text k tisku, bude samozřejmě nutné každou větu vyleštit a dodat textu zvláštní lesk. V případě procvičování dovednosti je však nejdůležitější psát bez rozptylování nebo zastavování. Učitelé na prvním stupni výuky proto neusilují o nápravu chyb. Tato fáze přijde později, když již byly dovednosti psaní, mluvení nebo čtení natrénovány.


Přitom pečlivá pozornost k chybám je při práci s gramatickými pravidly plně opodstatněná. V obou případech poskytuje nejúčinnější výsledek speciální přístup k opravám nesprávných koncovek, kombinovaný pravopis slov s částicemi, písmeny "e" а "э", ve kterých jsou děti často zmatené, nebo měkkými znaky, a umožňuje vám soustředit se pozornost na skutečnou hlavní věc. Chyby jsou nedílnou součástí zkušeností, a to nejen při učení ruského jazyka, ale v jakékoli životní situaci.


Také v našem Multikulturním centru probíhají kurzy pro všechny, kteří studují ruštinu jako cizí jazyk – pro dospělé i děti. Zachování ruského jazyka mezi bilingvními dětmi v rusky mluvících nebo smíšených rodinách je jednou z našich priorit.


Vezměte své děti v sobotu na naše kurzy! Oddělení studia ruského jazyka a předmětů v ruštině v Multikulturním centru Brusinka ve skupinách funguje od konce září do konce června každoročně. Během letních prázdnin jsou poskytovány soukromé lekce, exkurze a tábory.

* * *

Ó, kolik úžasných objevů nám duch osvícení přichystá, Zkušenost, syn těžkých chyb, A genialita, spojenec paradoxů v nás.

A.S. Puškin, r. 1829


Autor: Mgr. Viktoria Netíková


25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page