top of page
Vyhledat

Finanční zdraví pro každého

Aktualizováno: 5. 3.

Multikulturní centrum společné s asociaci Helping hand for people zajišťuje finanční poradenství pro jednotlivce a rodiny. Více o svém postoji k této činnosti promluvila vedoucí našeho centra Viktoria Netikova.


Nedávno jsem hovořila s kolegyní Martinou Šimperovou a ta mně řekla docela zajímavou věc: ,,Když jsem začala podnikat ve financích, tak jsem postupně lépe poznala svou rodinu. Začala jsem přemýšlet o tom, jak těsně je odpovědnost vůči financím spojena se štěstím rodiny. A navíc co nám přesně názor na rodinné finance o člověku řekne.”

Z mého pohledu hraje spojení finanční odpovědnosti a rodinných vztahů klíčovou roli v celkovém blahobytu a stabilitě. V každém případě zde hovoříme o vzájemném respektu, spolupráci a sdílení odpovědnosti.Otevřená komunikace a společné rozhodování jsou důležitými faktory pro dosažení finanční stability a rodinné pohody. Občas to může být silnějším motivačním motorem. Přitom naopak nezodpovědné chování k financím může bolestně poznamenat i tu nejsilnější lásku. Celkově lze říci, že názor na rodinné finance je komplexním odrazem celkového přístupu jednotlivce ke spolupráci se členy rodiny.

Zde je několik způsobů, jak mohou být finance a rodina propojeny:

  • Společný rozpočet: vytvoření společného rozpočtu umožňuje rodině lépe spravovat své finance. Upřímnost a pravda úzce souvisí s naším vnímáním reality a schopností uvědomit si své prožívání. Každý člen rodiny by měl mít přehled o příjmech a výdajích. Měl by být zapojen do rozhodovacího procesu ohledně financí zejména v době krize, kdy peníze ztrácejí hodnotu.

  • Finanční cíle rodiny: stanovení společných finančních cílů může rodinu motivovat k úsporám a efektivnímu hospodaření s penězi. Cíle mohou zahrnovat úsporu na vzdělání dětí, stavbu nebo nákup domu, plánování důchodu.

  • Zodpovědnost za dluhy: rodina by měla společně pracovat na správě dluhů. To zahrnuje dohodu o odpovědnosti za splácení půjček. Společné úsilí může zlepšit finanční situaci celé rodiny a upevnit důvěru ve vztahu.

  • Zajištění rodiny: pojistná ochrana může být důležitým aspektem spojením financí a rodiny. Životní pojistka, pojištění přijmu nebo jiné formy zajištění mohou poskytnout rodině finanční bezpečnost v případě neočekávaných událostí.

  • Plánování dědictví: starší generace může zahrnout plánování dědictví do svých finančních strategií, aby zajistila finanční stabilitu pro mladší členy rodiny.

  • Emergency fund: společné budování nouzového fondu může pomoci rodině čelit neočekávaným výdajům, jako můžou být náklady na lékařskou péči nebo na opravy domu, aniž by byla ohrožena celková finanční stabilita.

  • Vzdělávání o financích: důležité je vzdělávat všechny členy rodiny včetně děti ve finanční gramotnosti. Základní znalost správy financí pomáhá vytvářet zdravé finanční návyky a rozhodnutí. Je nesporné, že učení o úsporách, rozpočtování a správě peněz od raného věku může připravit mladé lidi na lepší finanční budoucnost.

Názor a postoj k rodinným financím může o člověku mnoho vypovídat. Způsob, jakým jedinec nebo rodina spravuje své peníze, odráží jejich hodnoty, priority a finanční zručnosti. V době, kdy jsou v ekonomikách celého světa nafouknuté investiční bubliny - na akciích, dluhopisech a nemovitostech současně - stres v rámci rodin také roste. Celosvětový růst inflace a rizika "splasknutí bublin", které způsobí kolaps trhu a bank, napřímo ovlivňují štěstí a rodinnou spolupráci. Všichni víme, jak se rozpadaly rodiny kvůli pandemii, kvůli největšímu válečnému konfliktu v Evropě od druhé světové války. Nyní na rodinu působí šoky v komoditním a energetickém sektoru, nemluvě o zvýšení sazeb centrálních bank.

Občas lidé říkají, že si musíte vybrat mezi láskou a penězi, případně štěstím a bohatstvím. Ale podle mého názoru tu vůbec nejde o výběr. Dosáhnout úspěchu můžete jen nastavením správné vlny ve všech oblastech najednou. To vůbec neznamená, že ve všem hledáme jen osobní nebo majetkový prospěch. Znamená to, že jsme zodpovědní a chceme zachránit svou rodinu. “Ráj v chýši“ je dobrý pro „květinovo-cukrové“ období vztahů, ale ne pro rodinný život.

Celkově práce na sobě a ve svém zdraví, včetně finančního zajištění, vždy přinese hodně spokojenosti a stability. Víte, v jakém případě váš sen nikdy nebude splněn? Pokud přestanete snít a podlehnete prokrastinaci a rutině. V naší práci s Martinou děláme velmi důležitou věc – pomáháme rodinám nastavit správně stabilní finanční portfolio, učíme šetřit a pomáháme ve splnění snů a zajištění “železné rezervy”. Pro nás je důležité zajistit, aby vaše peníze začali pracovat ve váš prospěch.  Cítíte, že přestáváte zvládat finanční situaci a zároveň nemáte jistotu budoucnost? Přijďte k nám a vyřešte to co nejdříve - postaráme se o pojištění, hypotéky, DIP, investice, úspory a zajištění majetku.


Máme silnou společnost a díky velké konkurenci dostáváme nejlepší nabídky pro naše klienty od pojišťoven a bank podle vašich individuálních potřeb, které budou splňovat vše, včetně vašich snů. Nakonec v době nejistoty začínáme fungovat jako rodinní psychologové pro vlastní rodiny, přátele a naše klienty. To je nejlepší, co můžeme udělat pro každého kolem nás.

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page