top of page

Kulturní Fusion Social Hub od Multikulturního centra Brusinka - propojování komunit prostřednictvím udržitelných iniciativ

Evropská síť kulturních center (ENCC) vydala výzkumnou zprávu s názvem „Spravedlivá udržitelnost z nitra komunit. Transformativní síla sociokulturních center“ (A. M. Ranczakowska, M. Fraioli, A. Garma, ENCC, květen 2024). Tento výzkum byl proveden v rámci projektu „Kultura je pro všechny: sociokulturní centra jako katalyzátory změn pro inkluzivní a udržitelnou Evropu“ (CUBE), spolufinancovaného programem Kreativní Evropa (CREA-CULT-2021-NET).


Tato studie zkoumá roli sociokulturních center při usnadňování spravedlivých udržitelných přechodů, které jsou klíčové pro zajištění harmonické budoucnosti, jež vyvažuje společenské potřeby s environmentální udržitelností. Integrací kulturní dynamiky do širšího narativu udržitelnosti se sociokulturní centra stávají klíčovými činiteli při usnadňování přechodu, který je nejen ekologicky zdravý, ale také společensky spravedlivý a kulturně bohatý.


Sociokulturní centra stojí v popředí řešení některých z nejpalčivějších výzev naší doby, včetně změny klimatu, sociální nerovnosti a kulturní eroze. Aktivní účastí na spravedlivých a udržitelných přechodech tato centra nejen prosazují harmonickou rovnováhu mezi lidskými a ekologickými potřebami, ale také podporují kulturně bohatý a inkluzivní přístup k udržitelnosti.

ilustrace v této zprávě byly inspirovány prací vizionářů z počátku 20. stoletI

Multikulturní centrum Brusinka přispělo k tomuto výzkumu o rolích sociokulturních center ve spravedlivých udržitelných přechodech tím, že jsme zahájili významnou iniciativu s názvem „Cultural Fusion Social Hub“, navrženou k podpoře udržitelných životních stylů a posílení sociální soudržnosti mezi různorodou skupinou členů komunity.

Je to příklad, jak se malé komunitní centrum může stát centrem pro vzdělávání o udržitelnosti.

Naše iniciativa, která je jedinečná ve svém přístupu, vytváří dynamický prostor věnovaný výměně myšlenek, učení a spolupráci na udržitelných přechodech. Brusinka vidí sebe samu v několika rolích v procesu JST. Centrum se ujímá role facilitátora tím, že organizuje různé akce, workshopy a fóra, která se zabývají klíčovými tématy, jako je udržitelnost, sociální spravedlnost a kulturní výměna.

Tato role je zásadní pro vytvoření podpůrného prostředí, kde se všichni účastníci cítí ceněni a jsou zmocnění k aktivnímu zapojení.

Jako inovátor naše multikulturní centrum zavádí inovativní strategie k řešení sociálních a environmentálních výzev. Podporujeme participativní rozhodovací procesy, které inspirují kreativitu a praktická, inkluzivní řešení. Ve své vzdělávací kapacitě Brusinka poskytuje množství zdrojů, vzdělávacích programů a workshopů zaměřených na budování dovedností. Tyto vzdělávací snahy zmocňují členy komunity, aby se stali nositeli změn, zaměřených na udržitelné životní styly, péči o životní prostředí a zlepšení mezikulturní komunikace.


Cultural Fusion Social Hub je živým centrem kulturních oslav, společenských setkání a spolupráce na projektech, které spojují lidi z různorodých prostředí. Tyto aktivity jsou klíčové pro vytváření silných vztahů, budování důvěry a posilování pocitu sounáležitosti mezi všemi účastníky.

Advokacie je také pilířem naší mise, protože se neúnavně snažíme ovlivňovat politiky a iniciativy, které podporují sociální a environmentální spravedlnost, rovnost a inkluzi.

Multikulturní centrum Brusinka spolupracuje s politiky, komunitními lídry a grassroots organizacemi na odstraňování systémových bariér a snaží se zesílit hlasy marginalizovaných skupin v rozhodovacích procesech ve společnosti.

Jsme velmi vděční ENCC za to, že do své zprávy zahrnuli naši členskou organizaci. Ve snaze o spravedlivý a udržitelný svět si pamatujme, že skutečná změna začíná v našich komunitách.

Práce sociokulturních center jako je Brusinka ukazuje, že když se spojíme, přijmeme rozmanitost a budeme prosazovat udržitelnost, můžeme vybudovat budoucnost, která je nejen odolná, ale také bohatě protkána nitkami rovnosti, kultury a vzájemné úcty.

Jak se posouváme vpřed, nechť nadále překonáváme rozdíly, pečujeme o naše životní prostředí a povznášíme každý hlas v chóru za lepší zítřek.


Autory: ENCC; Mgr. Viktoria Netíková

Redaktor: Mgr. Nela Merva


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page