top of page
Vyhledat

Mosty spolupráce: interakce národnostních menšin v Brně

Aktualizováno: 12. 1.

Nový rok teprve začal a už máme skvělé zprávy! S radostí oznamujeme, že naši přátelé z kazašské a arménské komunity zaregistrovali své neziskové organizace. Jménem všech zaměstnanců Multikulturního centra Brusinka blahopřejeme kolegům k této události. Jsme přesvědčeni, že úspěšná spolupráce mezi námi bude pokračovat i v budoucnu. Qazaq Nomad Účelem a cílem Spolku je sdružování občanů a cizinců za účelem podpory a rozvoje multikulturního a sociálního prostředí v České republice s akcentem na kazašskou menšinu. V současné době žije v Brně více než 700 obyvatel z Kazachstánu.


Nairi Arménský spolek Účelem a cílem Spolku je sdružování občanů a cizinců za účelem podpory a rozvoje multikulturního, vzdělávacího, sportovního a sociálního prostředí v České republice s akcentem na arménskou menšinu. V současné době žije v Brně více než 150 Arménů (nejsou započítáni ti, kteří mají české občanství).


Jak jsme již dříve psali, existují země, odkud pochází lidé, kteří jsou spojeni jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě - ruštinou. V případě Kazachstánu a Arménie funguje tato sjednocující síla nejlépe. V podmínkách migrace se ruština stává skutečně multikulturním jazykem, díky němuž Kazaši rozumí Arménům, Ukrajinci - Lotyšům, Gruzínci - Izraelcům. Angličtinu, španělštinu, hindštinu, arabštinu, francouzštinu, portugalštinu můžeme také označit za multikulturní jazyky, protože slouží jako prostředek komunikace mezi lidmi různých etnických skupin a zajišťují výměnu znalostí, nápadů a kulturního dědictví. Setkávají se v České republice, a právě pomocí těchto multikulturních jazyků lidé z různých zemí komunikují a vzájemně si pomáhají lépe porozumět české kultuře a českému jazyku. Globální migrace přináší své výsledky: zástupců různých národností a etnických skupin přibývá, zejména ve velkých městech. Otázka integrace do české společnosti a vzájemného spolužití s ostatními je nyní aktuální.

V České republice byl v roce 2001 přijat zákon O právech příslušníků národnostních menšin, který uznává právo menšin na národní a etnickou identitu, na respektování autentičnosti národních menšin projevující se v kultuře, tradicích a jazyce. Zákon zajišťuje členům národnostních menšin právo na efektivní účast na kulturním, sociálním a ekonomickém životě. Také ve veřejných záležitostech chrání jejich práva v souladu s mezinárodními dohodami o lidských právech a základních svobodách. Vytvoření multikulturní společnosti není mýtem, ale skutečnou potřebou. Snaha o harmonickou koexistenci národnostních menšin s většinou obyvatelstva vytváří tolerantní společnost. Přijímání českého způsobu života a tradic představiteli jiných národností ponechává právo na zachování tradic své kultury a svého jazyka. V České republice jsou tyto procesy nevyhnutelné v podmínkách globalizace, a proto je velmi důležité věnovat jim pozornost. Česká republika je členem Evropské unie, Brno je univerzitním městem a také "centrem Evropy", kde se koná mnoho festivalů, konferencí, projevuje se zde vysoká mezinárodní aktivita, jsou zde pracovní příležitosti v oblasti IT a vědy - všechno to vytváří sociálně-ekonomický poptávkový tlak. Podle statistiky Infogram je každý pátý obyvatel Brna přistěhovalec z jiné země.


V současné době jsou v České republice oficiálně uznávané následující národnostní menšiny: Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, Vietnamci a Bělorusové. Všechny ostatní národnostní skupiny nemají oficiální podporu, nicméně jsou také početné. Je důležité si uvědomit, že lidé, kteří mluví jinými jazyky a slaví zde svoje svátky, nejsou nutně přistěhovalci. Zástupci těchto rodin mohou žít na území České republiky již ve druhé nebo dokonce ve třetí generaci.


Zaměstnanci Multikulturního centra Brusinka tradičně oficiálně zastupují zájmy ukrajinské a ruské menšiny na Oddělení sociálního začleňování národnostních menšin města Brna. Celkově je naším úkolem nejen integrace cizinců, ale také pomoc při adaptaci zástupců jiných kultur, kteří již dlouhou dobu žijí na území České republiky, a také budování mostů spolupráce a vyvažování vzájemné interakce mezi různými kulturami.

V Brně se koná několik každoročních akcí, které představují kulturu a tradice různých národností: Babylon Fest, Brazil Fest, Řecká sobota na hradě Veveří. V městě Pardubice probíhá Multikulturní týden, v Praze - RefuFest. V našem Multikulturním centru a v Centru integrace cizinců Jihomoravského kraje se pravidelně konají různorodé workshopy, které představují kulturní tradice různých zemí. V našem centru proběhla v loňském roce také výstava-jarmark ukrajinských a českých řemeslníků, pak dílna, věnovaná ukrajinským Velikonocům, výstava kazašské kultury, kulturní moravská událost pro turisty z Polska s účastí klubu POLONUS v Brně, prezentace řecké pohádky ve spolupráci s organizací InBáze a jarmark knih v ruštině ve spolupráci s internetovým obchodem 4BooKashki.

Doufáme, že svým dílem přispějeme k tomu, aby se město stalo kosmopolitním městem, které bude vynikat vysokou úrovní tolerance a úcty k rozdílům, vzdělání, kulturní výměně a podpoře dialogu.

49 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page