top of page
Vyhledat

Naše reakce na sociální a kulturní rozmanitost

Přemýšleli jste někdy o tom, jak jsou lidé rozděleni do několika kategorií, jako je politika identity, když všechny kulturní skupiny mají pocit, že jejich členové jsou do určité míry napadáni, zneužíváni, obtěžováni a diskriminováni? Zároveň, ať už si to lidé připouštějí nebo ne, ať to vlády tají nebo ne, faktem zůstává, že lidé jsou různorodí z hlediska pohlaví, sociální třídy, etnického původu, rasy, jazyka, schopností a postižení atd.


Kulturní rozmanitost přináší jak příležitosti, tak výzvy v našem úsilí dosáhnout tohoto cíle. Tato situace vyzývá instituce, výzkumníky a veřejnost k zamýšlení nad tím, jak spojit lidi a spolupracovat při řešení problémů, které postihují všechny lidi. Například UNESCO v rámci své Agendy 2030 zahrnuje projekt cílený na udržitelný rozvoj 4, který se zaměřuje na oblast vzdělávání. Jeho cílem je "zajistit inkluzivní a spravedlivé vysoké standardy vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny".

Lze předpokládat, že všechny projekty mohou být rozšířeny o to, jak lidé reagují na tuto realitu kulturní odlišnosti a jak si ji vyberou pro svůj život. Proto je mise Multikulturního centra Brusinka zaměřena na dvě klíčové strategie: vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí a propojování lidí skrze vzdělání a kulturu. První klíčová strategie spočívá ve vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí. Multikulturní centrum Brusinka pomáhá cizincům v České republice spojovat lidi skrze vzdělání a kulturu. Snažíme se vytvářet přizpůsobené, multifunkční a sociálně integrované vzdělávací prostory, které potenciálně usnadňují integraci a adaptaci studentů Multikulturního centra Brusinka s poruchami autistického spektra (ASD), ADHD, ADD, psychickými a jinými zdravotními, osobními a učebními problémy.

V roce 2023 jsme také začali nabízet programy pro dětské domovy, které pomáhají dětem s sociální adaptací, integrací a rozvojem kreativního myšlení a potenciálu. Více o tom můžete číst zde.

Druhá klíčová strategie spočívá v propojování lidí skrze vzdělání a kulturu. Je dobře známo, že jazyk je dalším příkladem kulturních rozdílů, které mohou být vnímány jako významné nebo nedůležité. Pro mnoho lidí je jazyk (zejména jazyk odlišný od mateřštiny) pouze nástrojem pro komunikaci. Jazyky (zejména mateřský jazyk) formují způsoby, jakými lidé interpretují, chápou a komunikují s okolním světem.

Takže Multikulturní centrum Brusinka umožňuje zástupcům jakékoliv kultury a jazyka, aby si na našich prostorech v Brně sami organizovali své workshopy a představili své znalosti a specifika svého pozadí širší místní veřejnosti. Určitě s námi můžete uspořádat i týmovou akci. Vytváříme otevřený, bezpečný prostor pro vzájemné seznámení a porozumění mezi občany České republiky a lidmi různých národností, kultur a etnických skupin.

Jak kdysi řekla americká spisovatelka Suzy Kassem: "Budujte mosty, ne zdi." Takže vás všechny zveme, abyste zažili bohatství multikulturních událostí s Multikulturním centrem Brusinka tím, že navštívíte naši hlavní webovou stránku.


Autor: Mgr. Mariia Svyrydova

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page