top of page
Vyhledat

Proč potřebujeme v Brně multikulturní centrum?

Multikulturní centrum bylo otevřeno v Brně v srpnu 2020. Obecně multikulturní centra jsou důležitým prvkem vytváření otevřené, respektující a inkluzivní společnosti, kde jednotlivci ze všech kulturních a etnických skupin mají možnost plně se účastnit a přispívat k společnému dobru.


V Brně skutečně žije a pracuje mnoho cizinců. Brno je významné univerzitní město a také sídlo mnoha firem a institucí, což přitahuje lidi z různých částí světa. Město je známé pro svou kulturní atmosféru, historické památky a různorodé akce, což může být atraktivní pro lidi z různých kultur.


Multikulturní centra hrají v moderních společnostech důležitou roli, slouží jako platforma pro podporu a oslavu kulturní rozmanitosti. Pomáhají vytvářet porozumění, respekt a toleranci mezi různými komunitami.

Další výhody:


  • Integrace a inkluze pro prostředí, kde mohou jednotlivci ze všech kulturních a etnických skupin najít podporu a pomoc při začleňování do nové společnosti. Pomáhají snižovat bariéry a vytvářet inkluzivní prostředí.

  • Vzdělávání a osvěta v multikulturních centrech slouží jako vzdělávací zdroj pro veřejnost. Poskytují informace o různých kulturách, tradicích, jazycích a historii, což přispívá k lepšímu porozumění a vzájemnému respektu.

  • Umění a kultura: centra pořádají kulturní akce, festivaly, výstavy a další události, které propagují umění a kulturu různých komunit. To může poskytovat příležitosti pro umělce a umělkyně, zároveň přináší radost a osvěžení pro veřejnost.

  • Poradenství a podpora: Multikulturní centra poskytují poradenství a podporu v oblastech, jako jsou práva menšin, imigrace, a dalších sociálních a kulturních otázek. To je zejména důležité pro jednotlivce, kteří se mohou cítit zranitelní v novém prostředí.

  • Vytváření sítí a komunity: umožňují vytváření sítí a komunit mezi různými kulturami. To může být klíčové pro podporu sociální integrace a budování pozitivních vztahů.

  • Prevence konfliktů: centra poskytují prostor pro dialog a porozumění mezi různými komunitami, což může napomoci prevenci konfliktů a napětí spojených s kulturními rozdíly.

Evropa si váží kulturní rozmanitosti a považuje ji za obohacující prvek společnosti.

Propojení kultur v evropském kontextu je tedy založeno na snaze vytvářet inkluzivní a respektující společenství, které oceňuje rozmanitost a hledá způsoby, jak sdílet a vzájemně se obohacovat prostřednictvím kulturní výměny. Důležitým bodem pro naše centrum je Mezinárodní spolupráce mezi občanskými organizacemi, aktivisty a občany napříč různými regiony světa.

Pro Multikulturní centrum Brusinka propojení zájmů různých národu je velmi důležité. Bereme v potaz, že evropské hodnoty propojení kultur jsou založeny na základních principech, které zdůrazňují respekt k lidským právům, kulturní rozmanitosti a demokracii. Klademe velký důraz na respekt k lidským právům včetně práva na svobodu projevu, náboženské svobody, rovnost, podporu a ochranu menšin.

Multikulturní centrum v Brně je členem globální aliance CIVICUS. Je to nevládní organizace, která se zaměřuje na posilování občanské společnosti a podporu práv občanů po celém světě.

Navíc my jsme členem Síti k ochraně demokracie, která brání ústavnost a lidská práva před hrozbami všeho druhu. Demokracie z našeho pohledu hraje klíčovou roli v propojení kultur. Demokracie zdůrazňuje občanskou účast a rovnost před zákonem. Tím umožňuje jednotlivcům aktivně se zapojovat do společenských otázek bez ohledu na jejich kulturní pozadí. Rovné postavení všech občanů a vzájemné porozumění podporuje integraci a propojení mezi kulturami.

Pokud máte nápad na workshop, neváhejte nám napsat s krátkým popisem tématu a formou prezentace. Může to byt přednáška, kulinářsky, výtvarný, taneční workshop, výstava, jarmark. Přijďte z vašimi nápady!

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page