top of page
Vyhledat

Společně čelíme výzvám práce s dětmi a mládeží

Aktualizováno: 6. 3.

Jsme nadšeni, že můžeme sdílet úžasnou zprávu - Multikulturní centrum Brusinka získalo členství v Jihočeské radě dětí a mládeže. Věříme, že naše spolupráce bude klíčová pro posílení a udržení iniciativ centra, zvýšení standardu neformálního vzdělávání a příležitostí k školení pro děti a mládež.

Hlavní poslání Jihočeské rady dětí a mládeže (JRDM) spočívá v podpoře zájmů dětí a mládeže v souladu s "Úmluvou o právech dítěte", směřující k jejich komplexnímu rozvoji a zajištění plného a důstojného života.

Je obecně známo, že v širokém spektru aktivit Multikulturního centra je velký důraz kladen na vzdělávání dětí, což má pro ně, vzhledem ke složitosti dnešní společnosti, obrovský význam. Naléhavost pochází ze znepokojující reality - děti jsou nuceny vyrůstat v tempu, které je často rychlejší a rychlejší. Snaží se při tom zorientovat ve světě, který na ně často klade požadavky neúměrně jejich zralosti a věku.

I v klidném a bezpečném městě Brně můžeme pozorovat dopad konfliktů na vzdělání a rozvoj. Když válka postihuje vzdělávací zařízení a instituce, děti se stávají hlavními oběťmi jejích následků. Bez ohledu na to, zda utíkají ze svých domovů nebo jsou nuceny zapojit se do válečného dění, tyto děti se v dospělosti ocitají bez základních znalostí a dovedností nezbytných k vytváření své budoucnosti a aktivní účasti ve svých komunitách.Následky jsou rozsáhlé. Zničené životy a promeškané příležitosti, které vrhají dlouhý a temný stín na stabilitu a rozvoj společnosti, jim už nikdo nevrátí. Budoucnost společnosti je pevně spojena se schopnostmi své mladé generace, a když jsou tyto schopnosti omezeny nebo předčasně zničeny, jsou následky ničivé.

V dětech jsou semena kreativity, kouzel a tajemství. Tyto prvky mají transformační sílu. Jádro hojení světa spočívá v těchto kvalitách dětského srdce. Představivost, údiv a nevinnost mají potenciál opravit trhliny ve světě. V chaosu dospělého světa nacházíme útěchu v společnosti dětí. Jejich světlé pohledy a zvědavost jsou maják naděje ve světě plném výzev. Docela dost globálních problémů, od kriminality po války, lze vysledovat k jednomu základu - krádeži dětství. Ve světě plném věznic a krizí je obnova dětství klíčovým krokem k hojení společenských ran.

Oddanost Multikulturního centra k dětem tak v podstatě přesahuje do okamžitého a zasahuje do hlubokých oblastí společenské transformace. Rozpoznáváním a ochranou posvátnosti dětství Centrum usiluje o zasazení semen kreativity, která časem rozkvetou v hojivý balzám, který svět tak zoufale potřebuje. Ta čarovná moc v srdcích dětí není pouhým prchavým zaklínadlem, ale odolnou silou schopnou přetvářet osud zraněného světa.

Měli bychom podporovat rozvoj nejen nejen nadaných dětí či těch s postižením, ale každého studenta. To znamená každého mladého člověka, který v dnešní složité době bojuje a čelí výzvám virtuální reality a neustálému stresu.

Pokud vám na světě záleží, zkuste s námi společně udělat svět lepším místem.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page