top of page
Vyhledat

Teenageři jako cílová skupina Multikulturního centra v Brně

Aktualizováno: 7. 12. 2023

Teenageři jsou jednou z nejdůležitějších cílových skupin našeho Multikulturního centra. Práce s mladými lidmi je velmi obohacující a poskytuje tak prostor pro vzájemné porozumění a podporu mezi různými věkovými skupinami, názory a v řadě případů rovněž kulturami, pokud jde o multietnické rodiny nebo migranty. Při práci s teenagery využíváme multikulturní a multidisciplinární respektující přístup. Spolupráce s mladistvými vyžaduje empatii, efektivní komunikační dovednosti, schopnost aktivního poslechu a zároveň schopnost nastavit a udržovat hranice, respektovat hodnoty, názory a životní stylu teenagerů, flexibilitu a kreativitu. Podporujeme samotný proces učení se z chyb a hledání konstruktivních řešení.


Přičemž při řešení různorodých problémů a krizových situací je důležitá spolupráce s rodinou a komunitou, a to je pro nás také prioritou. Jen při spolupráci se všemi účastníky procesu dochází k rozvoji osobnosti teenagerů. I když se jako volnočasové a vzdělávací centrum zabýváme hlavně doučováním a kreativním rozvojem dětí, součástí práce s teenagery je také sociální aspekt, který zahrnuje řešení komplikací spojených s duševním zdravím, školními obtížemi, sociálním začleněním a mnoho dalších.


Pracujeme jak s českými teenagery tak i s cizinci. Skupina cizinců je nejvíce zranitelná z důvodu slabší znalostí jazyka a kulturních odlišností, a kvůli tomu hodně dětí z této skupiny potřebuje právě individuální přístup.

Teenageři jsou považováni za zranitelnou skupinu z několika důvodů. Období puberty přinášejí nejen fyzické změny, ale i emoční nestabilitu, což může mít vliv na schopnost zvládání stresu a potíží. Sociální tlaky, které mohou zahrnovat začlenění do vrstevnických skupin a hledání vlastního místa ve společnosti, což může být náročné a často zahrnuje mnoho otázek a nejistot, jsou také důležitým faktorem. Očekávání vrstevníků, školy a rodiny mohou zvýšit úroveň stresu a zranitelnosti.


Proto se snažíme tuto cílovou skupinu co nejvíce podporovat, nabízíme jazykové kurzy, doučování, hudební, výtvarné, herecké kurzy, lekce matematiky, šachový kroužek a stolní hry, víkendový výletní klub a další společenské zájmové aktivity, které můžou dětem pobyt v nové zemi zpříjemnit.


V tomto světle je pro nás obzvláště důležité podporovat teenagery s poruchami autistického spektra a objevovat jejich individuální talenty. Mezi našimi studenty jsou děti, které své emoce a znalosti vyjadřují například jen kreslením, hrou na housle, nebo je maminka potřebuje držet za ruku při učení. Pokud budou kompetence našich zaměstnanců a speciálních pedagogů dostatečné, pak takové případy rádi přijmeme.

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page