top of page

Volby do Evropského parlamentu 2024

Co znamenají volby do Evropského parlamentu a proč bychom měli považovat tuto událost za opravdu důležitou? Tyto volby poskytují téměř každému jednotlivci větší svobodu vyjadřovat své myšlenky jasně a srozumitelně. Výhody členství v EU zahrnují možnost hájit své postoje a hledat řešení ve prospěch občanů EU. V roce 2024 slaví Česká republika 20 let členství v EU, z něhož vzešla celá řada úspěšných klíčových politik.

Strategická agenda EU pro období 2019-2024 stanovuje čtyři priority:

  • Ochrana občanů a svobod.

  • Rozvoj silné a živé ekonomické základny.

  • Budování klimaticky neutrální, zelené, spravedlivé a sociální Evropy.

  • Prosazování evropských zájmů a hodnot na globální scéně.

Toto jsou téma, které stále vyžaduje pozornost, protože je nezbytné nalézt řešení pro každou zemi v EU. Některé oblasti jsou stále otevřené, ať už se jedná o řešení migrační krize, změn klimatu, zadlužení států, přijetí eura, ceny potravin, či jakýkoliv další problém.

Evropské volby představují jedno z největších demokratických hlasování na světě! Každých pět let občané volí více než 700 členů Evropského parlamentu, kteří je zastupují. Po zvolení se přidávají k politickým skupinám podle svého politického přesvědčení. Občané EU mohou volit nebo kandidovat ve své vlastní zemi nebo v zemi EU, kde žijí.Pro Multikulturní centra jsou volby do Evropského parlamentu zajímavé z několika důvodů:

  1. Zastoupení různorodosti: Evropský parlament je tvořen poslanci z různých členských států EU, což zajišťuje reprezentaci různých kultur, jazyků a názorů. Sledujeme, jak jsou tyto aspekty zohledňovány při tvorbě politik EU.

  2. Politiky týkající se migrace: jelikož Multikulturní centra se často zabývají otázkami migrace, integrace a práv menšin. Volby do Evropského parlamentu mohou ovlivnit formování politiky týkající se migrace a práv menšin v celé EU.

  3. Podpora multikulturalismu: v některých zemích mohou být politici zvolení do Evropského parlamentu silnými zastánci multikulturalismu a podporovat politiky, které posilují kulturní rozmanitost v Evropě.

  4. Zájem o lidská práva: Evropský parlament se zabývá otázkami lidských práv a svobod. Sledujeme, jak se v Evropském parlamentu řeší otázky týkající se ochrany práv menšin a boje proti diskriminaci.

  5. Dialog mezi kulturami: parlamentní debaty a rozhodovací procesy mohou poskytnout platformu pro dialog mezi různými kulturami a názory, což může být pro multikulturní centrum velmi inspirující.

Každý občan EU má právo volit v evropských volbách v České republice, pokud dosáhne věku alespoň 18 let ke dni voleb a je českým občanem nebo občanem EU registrovaným na území České republiky alespoň 45 dní před volbami. Nezapomeňte vyjádřit svůj hlas a podílet se na formování budoucnosti Evropy!


Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin).


Jak hlasovat v České republice? Dozvíte více zde.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page