top of page
Schoolboy Using Tablet
Bookshelf

Knihovna cizojazyčné literatury v Brně

Ve veřejných knihovnách města Brna, ve kterém sídlí naše Multikulturní centrum, bohužel není dostatek cizojazyčných knih. A to zejména v ruštině, která je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Efektivní výuka jazyků se samozřejmě neobejde bez četby literatury, a proto jsme se rozhodli otevřít soukromou knihovnu s knihami a učebnicemi z našeho osobního archivu.

Náš velký archiv knih ve francouzštině jsme darovali Moravské zemské knihovně.

I v době elektronických zařízení je tištěná kniha jedinečným fenoménem, zvláště pokud mluvíme o rozvoji čtenářských dovedností a jazykového obrazu světa u dětí. Nelze podceňovat roli tištěných knih při utváření světonázorové a kulturní platformy, ze které budou v budoucnu "vlaky" vyjíždět. Volba směru bude samozřejmě záležet na dítěti, ale my, rodiče, již nyní můžeme pomoci dětem naplnit vagony potřebnými zavazadly a říci jim, co jim pomůže dostat se na koleje a držet se daného kurzu. Správně vybraná kniha se stane zdrojem znalostí o struktuře světa, poskytne dětem jedinečný zážitek ponoření se do různých světů a kultur, naplní jejich komunikaci s vrstevníky velkým smyslem, rozvine asociativní myšlení a naučí je kreslit analogie.
 

 

Tištěné knihy se doporučují zejména bilingvním dětem. Důležitá je zde jemná motorika, zrakové vnímání, lexikální bohatost textů a schopnost volit vhodné tempo v době vysokorychlostních technologií a rychlých znalostí. A každá kniha je na dotek jiná, každá má zvláštní vůni a šustí stránkami. Průvodcem a přítelem dítěte se tak stane obyčejná kniha, nám dospělým známá, v měkkém nebo tvrdém, hrubém nebo hladkém obalu. Kniha vytvořená s důrazem na obsah a design umožní dětem ponořit se nejen do kultury čtení, ale naučí je také důležité schopnosti dočasně vystoupit z agresivního toku informací, soustředit se, zmírnit stres a vyhladit neurologické problémy.

bottom of page