top of page
Schoolboy Using Tablet
Multicultural kids playing

Preventivní a vzdělávací multikulturní programy

Multikulturní centrum Brusinka nabízí školkám a školám, které mají mnohonárodnostní třídy, nasměrovaní v oblastí multikulturního vzdělávání a pomoc se začleňováním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Za poslední rok máme v Brně velký nárůst dětí z různých zemí, nejen z Ukrajiny, ale i z Vietnamu, Indie, Kazachstánu, Arménie, afrických zemí. Navíc k tomu řeší problém s integraci i národnostní menšiny, žijící v Brně. Chceme ulehčit učitelům jejich práci a pomoci studentům zorientovat se v rozmanitém kolektivu.
 

Multikulturní výchova jako průřezové téma hraje významnou roli v primární prevenci rasismu a xenofobie. Hlavním cílem projektu je prevence předsudků a stereotypů prostřednictvím interkulturní výchovy a rozvoj vědomostí, dovedností a schopností s využitím interaktivních a zážitkových metod. Během společného setkání se žáci seznámí s kulturami zemí, ze kterých pochází cizinci žijící v České republice. Formou výtvarných aktivit, příběhů, povídání o tradicích a zajímavostech se seznámí s  jazykem, kulinářskými tradicemi a hudbou dané země.

Úhrada za službu je realizovaná ve formě dobrovolných příspěvků.

Programy trvají 45 nebo 60 minut a jsou vždy uzpůsobené věku dětí.

bottom of page