top of page
Vyhledat

Akce a kurzy pro Ukrajince v Brně

Aktualizováno: 31. 8. 2023


Od únoru roku 2022 začala naše nezisková organizace konat aktivity nad rámec její obvyklé zátěže. Multikulturní Centrum, které bylo registrované v Brně v srpnu 2020, i dříve zajišťovalo kurzy, kroužky, tábory a přednášky pro menšiny a cizince. Jenže od začátku války na Ukrajině do Brna začaly přicházet stovky lidí, které na takové akutní stěhování vůbec nebyly připravené. Od začátku války na Ukrajině do 1. dubna 2023 vydalo Ministerstvo vnitra celkem 504 107 dočasných ochran, což pro nás znamenalo, že jsme každý den od rána do večera řešili kurzy češtiny a angličtiny, kroužky pro děti, služby a poradenství pro uprchlíky.


Celé léto 2022 se vedení centra primárně na dobrovolnickém základu staralo o děti a dospělé, kteří se nacházeli v nouzové situaci a měli problém s orientací v Brně. Poté jsme začali aktivně hledat financovaní pro zajištění práce našich odborníků a pronájmu, ale peníze na bezplatné aktivity pro Ukrajince jsme získali jen na konci roku 2022, a to díky spolupráci s organizací "Cesta rozvoje" a projektu "Let's come together" od Erasmus+. Naším cílem bylo usnadnit začlenění ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Hlavní část projektu byla zaměřena na místní aktivity pro českou a ukrajinskou mládež, hlavně na komunitní akce, neformální vzdělávání, adaptační kurzy a jazykovou přípravu, kulturní a volnočasové aktivity.


Učitelka Ludmila Vladimirovna Pinčuk, zástupce výboru pro národnostní menšiny ZMB za Ukrajinu, vedoucí oddělení vzdělávaní a volného času, zřízeného Multikulturním Centrem Brusinka s zaměřením na ukrajinské rodiny, otevřela několik skupin pro adaptaci ukrajinských dětí na českou školu v ZŠ Křídlovická. Děti dostávají podporu ve výuce češtiny a angličtiny s ohledem na zvláštnosti jejich mateřského jazyka.


Také jsme podporovali ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit v rámci vlastní komunity, zaměstnali jsme několik občanů Ukrajiny, hlavně odborné pracovníky s vyšším vzděláním, učitele a poradce. Jako Multikulturní Centrum jsme se starali o to, aby skupina, která čelí společenským předsudkům nebo překážkám při zapojování do většinové společnosti, se cítila lépe a místní i příchozí byli co nejvíce propojení. Dalším úspěchem byla spolupráce s IT firmami z Brna jako AT&T, Red Hat, Zebra, které poskytli více než 60 laptopů pro ukrajinské rodiny zdarma. Nabízeli jsme také bezplatné překladatelské služby, konzultace pro školáky o vzdělávání, pomoc s telefonáty a dopisy různým organizacím.

Aktuálně se na území České republiky nachází 325 742 osob s dočasnou ochranou. Zhruba jedna třetina osob se vrátila zpět na Ukrajinu. Ale stále je problém s realizací aktivit sociálního začleňování pro uprchlíky. Je hodně lidí, kteří se rozhodli v Česku zůstat a pak jsou tu i rodiny, které se nemají kam vrátit. Snažíme se udržet efektivitu v podpoře uprchlíků, stejně jako podporujeme národnostní menšiny žijící v Brně, migranty a expaty, ale jako nezisková organizace jsme zcela závislí na financování. Abychom mohli v naší činnosti pokračovat dál, aktivně v tomto roce hledáme granty a dotace, které nám pomohou i nadále pomáhat lidem.


Cílem Spolku Brusinka je sdružování českých občanů za účelem podpory a rozvoje multikulturního zahraničního kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně a také integrace cizinců v Jihomoravském kraji. Zde pomáháme s adaptací, integrací a osobnostním rozvojem všech zájemců. Také pomáháme dětem zvládat domácí úkoly, důvěřovat si, rozvíjet svůj talent, překonávat obtíže a problémy. I menší částka nám může pomoci.


Velmi rádi bychom Centrum pro veřejnost zachovali, a proto volíme cestu crowdfundingu.


Tady jsou možnosti, jak nás můžete podpořit:


25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page