top of page
Vyhledat

Rovný přístup ke vzdělávání pro všechny!

Aktualizováno: 23. 11. 2023

Multikulturní centrum Brusinka nyní postupně realizuje Naše výukové prostory uzpůsobujeme tak, aby odpovídaly potřebám a požadavkům na inkluzi a integraci děti s poruchami učení. Rádi bychom vytvořili útulné a vzdělávací prostředí s využitím technologií přizpůsobených specifickým potřebám a požadavkům studentů s poruchami učení.

Projekt je zaměřeny na vytvořeni adaptovaných, multifunkčních a sociálně integrovaných výukových prostor, které potenciálně usnadňuje integraci a adaptaci studentů Multikulturního centra s PAS, ADD, ADHD, psychickými a jinými zdravotními, osobními a učebními problémy. V roce 2023 začali jsme také nabízet programy pro dětské domovy, které pomáhají dětem se sociální adaptací, integrací a také s rozvojem kreativního myšlení a potenciálu.


Inkluzivní přístup k reorganizaci vzdělávacího prostředí vybraný pro projekt je zaměřený na využívání prostoru Centra kreativním a flexibilním způsobem, aby poskytl účinný model pro integraci a inkluzi dětí s poruchami učení. Víme, že existuje i neviditelná postižení, která jim ztěžují každodenní život. Neviditelné postižení (Invisible Disability) je zastřešující termín, který zachycuje celé spektrum skrytých handicapů a zdravotních nebo mentálních potíží, které nejsou na první pohled očividné, včetně chronického únavového syndromu a poruchy spánku. Podle průzkumu WHO až 74% všech handicapů patří do kategorie neviditelných postižení. Odhaduje se, že více než 20% lidí má zdravotní komplikaci, která může být považována za typ neviditelného postižení.


Život je plný stresu a zejména v poslední době se vlivem epidemie koronaviru, války a složité ekonomické situace tento stres ještě umocňuje. Často se pak stává, že jsou zablokovány emoce a to zasahuje do života i práce s našimi studenty. Někteří lidé to často ani nechápou a své problémy připisují nedostatečným znalostem, nesoustředěnosti a špatným schopnostem. Ale neviditelné handicapy mohou negativně ovlivňovat studijní výsledky, pracovní uplatnění, narušovat kariéru i vztahy člověka. Ve skutečnosti motivace a sebevědomí často závisí na místech, kam chodíme, a na lidech, se kterými komunikujeme.


Cílem projektu "Pojďme zlepšit vzdělávací prostředí!" je usnadnit integraci a adaptaci lidí se specifickými vzdělávacími potřebami. Zaměřuje se na vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí, které podporuje pohodu studentů a zapojení komunity. Je to občanská iniciativa, která může přinést pozitivní změny do vzdělávacího systému. Věříme, že zlepšení vzdělávacího prostředí je klíčové pro rozvoj dovedností a znalostí studentů a pro podporu jejich osobního a kognitivního růstu cestou poznání a dokonce i vyřešení vnitřních bloků.


Projekt na zlepšení vzdělávacího prostředí může mít dlouhodobý pozitivní dopad na studenty a celou komunitu. Je důležité získat podporu všech zúčastněných stran a pracovat společně na dosažení lepšího vzdělávacího prostředí pro všechny.

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page