top of page
Vyhledat

Význam angličtiny v Česku: jak a proč se učit anglicky

Aktualizováno: 8. 5.

Angličtina je mezinárodně uznávaný jazyk, který otevírá dveře ke globální komunikaci,

obchodu, vzdělání a kultuře. I když Česká republika není anglicky mluvící zemí, znalost

angličtiny je pro mnoho Čechů klíčová a to z více důvodů.

Zlepšení šancí na pracovním trhu je jedním z hlavních důvodů, proč se Češi učí anglicky.

V dnešní době globalizace je schopnost mluvit anglicky často rozhodující při hledání

zaměstnání, zejména v mezinárodních společnostech a oborech jako je turismus, IT nebo

obchod.

Angličtina hraje také klíčovou roli ve vzdělávání. Mnoho prestižních univerzit po celém

světě vyučuje své kurzy anglicky, což umožňuje českým studentům studovat v zahraničí

nebo se zapojit do mezinárodních výzkumných projektů a konferencí. Navíc učení se

tohoto jazyka je nejen praktické, ale také obohacující.

Kromě praktických důvodů má angličtina také několik dalších výhod, které ji činí

přitažlivým jazykem pro učení. Například v angličtině není třeba dodržovat formální

pravidla ohledně tykání a vykání jako v češtině, takže angličtina od začátku "nabízi" větší toleranci a porozumění. Gramatická konstrukce vět automaticky vytváří zdvořilejší a ohleduplnější komunikaci, což ji usnadňuje a eliminuje možnost nepochopení. Aby zněl

člověk v angličtině naštvaně a přísně, musí být schopen mluvit anglicky opravdu na velmi

vysoké úrovni.

V angličtině navíc existuje široká škála různých přízvuků, takže nikdo nebude souzen na

základě výslovnosti při běžné komunikaci. Hlavním cílem angličtiny je vždy úspěšná

komunikace napříč hranicemi a kulturami bez ohledu na to, odkud dotyčný pochází.

Je zajímavé pozorovat rozdíly v jazykových schopnostech mezi českými dospělými a

mladými lidmi v profesní sféře. Často lze zaznamenat velký rozdíl ve výslovnosti a

plynulosti projevu mezi těmito věkovými skupinami. To lze přičítat rozdílům ve způsobu,

jakým se jazyk učí v mládí. Díky modernějšímu vzdělávání mají mladí lidé přístup k

různým zdrojům, včetně filmů, vědeckých článků, konferencí v zahraničí a programů

Erasmus+, případně mohou cestovat a komunikovat přímo s rodilými mluvčími.


Skupina středoškoláků z Brna letos ukázala, že díky výborné znalosti angličtiny, týmové

spolupráci, integraci, nadšení, vynalézavosti a skvělým komunikačním schopnostem v

cizím jazyce je možné uspět na mezinárodní úrovni. Jejich úspěch v prestižní soutěži

Conrad Challenge a následné vítězství v soutěži NASA je příkladem toho, čeho lze

dosáhnout, když se spojí dovednosti, myšlení, talent a dobrá práce. Tito mladí lidé,

pocházející z různých kulturních prostředí, jsou vynikajícím příkladem úspěchu a dokazují,

že Česko má co nabídnout ve světě inovací a vědy. V dnešní globální ekonomice je

schopnost mluvit anglicky zásadní pro konkurenceschopnost České republiky na

mezinárodním trhu. A to dokazují i středoškoláci.

Vzhledem k tomu, že podle ministra práce bude v České republice v následujících letech

zanikat kolem 300 000 pracovních míst a další milion pozic se změní kvůli digitalizaci jejich

popisu práce, je nezbytné investovat do rekvalifikace a vzdělávání, a to zejména v oblasti

digitálního vzdělávání. Tyto investice nejenže pomohou lidem adaptovat se na nové

pracovní podmínky, ale také přilákají zahraniční investory, kteří budou hledat talentovanou

a dobře vyškolenou pracovní sílu. V této souvislosti je angličtina skutečně důležitá, protože

většina předních produktů na světovém trhu není lokalizována do češtiny.

Angličtina v České republice je nezbytná pro zlepšení úrovně služeb, ať už jde o české

železnice, restaurace nebo vinárny. Je skvělé, když se člověk, který neumí česky, cítí v

České republice komfortně a má přístup ke kvalitním službám!

Češi, kteří ovládají anglický jazyk, mají snazší přístup k cestování po celém světě,

poznávání nových kultur a navazování mezinárodních přátelství. To může posílit osobní a

profesní perspektivy jednotlivců a přispět k rozšíření obzorů a porozumění různorodým

kulturním a společenským aspektům. Získání takových kompetencí je klíčové pro zemi,

která je už 20 let v Evropské unii a podle celoevropských hodnot je zaměřená na osvětu a

celoživotní vzdělávání, respekt a solidaritu, diverzitu a multikulturalismus. Toto vše

zároveň se zodpovědným hospodařením a udržitelností.

V našem Multikulturním centru se stále více studentů rozhoduje pro studium angličtiny, a to z důvodu, že chtějí být schopni komunikovat v jakékoliv situaci. Kvalitní výuka angličtiny v Multikulturním centru Brusinka v Brně je krok správným směrem, jak efektivně zlepšit své jazykové dovednosti a dosáhnout svých cílů v oblasti komunikace, vzdělání i profesního růstu. Navíc je to možnost, jak se připravit na certifikační zkoušky z angličtiny. Pokud si přejete působit profesionálně a uvolněně, pomůžeme vám začít pracovat na svévýslovnosti a fonetice, abyste byli srozumitelní a působili sebejistě ve všech situacích. Zvýšení sebevědomí a jistoty spolu se znalostmi a lidským přístupem je základním principem vzdělávání v Brusince. Navštivte nás a objevte svůj potenciál ve světě anglického jazyka!

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page