top of page

Náš Multikulturní tým

Multikulturní centrum v Brně (MKC) slouží k setkávání, vzdělávání a kulturní výměně pro různorodé komunity a kultury. Hlavním cílem je podporování interkulturního porozumění a integrace různých skupin právě pomocí vzdělávaní a kultury. Naši zaměstnanci z Česka a zahraničí podporují multikulturalismus, rozmanitost kultur a individuální přistup ke každému.

bottom of page