top of page

Proč je důležité dělat chyby a co nám přinášejí

Aktualizováno: 30. 12. 2023

Chyby jsou přirozenou součástí lidského života. V Multikulturním centru, kde je hodně lidi z odlišným mateřským jazykem a poruchami učení o tom víme všechno!


Přestože se můžeme snažit vyhýbat se chybám za každou cenu, jsou klíčovým prvkem naší osobní i profesionální evoluce. Zde je pohled na to, proč je nutné dělat chyby a co nám přinášejí.


Učení a růst


Každá chyba je příležitostí k učení. Když uděláme chybu, získáváme nové poznání. Chyby nás nutí zamyslet se nad tím, co jsme udělali špatně, a hledat způsoby, jak situaci zlepšit. Skrze chyby získáváme cenné zkušenosti, které nás posouvají kupředu a pomáhají nám lépe porozumět sobě i okolnímu světu.
Kreativita a inovace


Chyby mohou také podnítit naši kreativitu. Když něco nefunguje, hledáme nové cesty a alternativní přístupy. Právě chyby často vedou k objevům a inovacím. Některé z největších objevů v historii vznikly jako důsledek chybných pokusů nebo neúspěchů, které nakonec otevřely dveře novým možnostem.


Demystifikace perfekcionismu


Nadměrný perfekcionismus nás často brzdí v pokroku. Chyby nám ukazují, že dokonalost není nezbytná a že je důležité přijmout lidskost a nedokonalost. Umožňují nám přehodnotit naše očekávání a vytvářet prostor pro růst a pokrok bez strachu z neúspěchu.


Posilování odolnosti


Chyby nám pomáhají budovat vnitřní odolnost a schopnost překonávat překážky. Když se naučíme z chyb, stáváme se mentálně silnějšími a lépe vybavenými pro řešení budoucích výzev.


Vylepšování mezilidských vztahů


V mezilidských vztazích jsou chyby příležitostí k porozumění a vytváření silnějších pout. Omluvit se za chybu a přijmout odpovědnost může posílit důvěru a respekt v rámci vztahů.


JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S CHYBAMI?


Je důležité umět chyby správně zpracovat a využít je k učení. To zahrnuje schopnost přijmout chybu, identifikovat, co k ní vedlo, a poučit se z ní pro budoucnost. Důležité je také nebrat chyby osobně, ale vnímat je jako součást procesu učení a růstu.


Současný stav českého školství a přijetí chyb


České školství se snaží o zlepšování hodnocení, které je žákům poskytováno. Mimo sumativního hodnocení je často použito i hodnocení formativní, aby žáci lépe pochopili, v čem se mohou zlepšit. Z pouhé známky totiž nevyčtou téměř nic.


Pokud žák ve škole nějakou chybu udělá, záleží na učiteli, jak na ni bude reagovat a jak ji „ohodnotí“. Velkým problémem v hodnocení, například pravopisných jevů, je ihned snížit stupeň známky, což je často aplikováno i na děti cizinců, pro které je to opravdu velký oříšek. Hodnocení chyb je nezbytné pro posunutí vpřed, ale záleží také na způsobu a zpětné vazbě, kterou žáci od učitele obdrží.


Dělejme chyby a poučujme se z nich. Jen tak se posuneme dále!


Autor: Mgr. Nela Merva

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page